Studenti-stipendii.jpg

Втор конкурс за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во РМ за студиската 2016/2017 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државнaта …