Konkursi-za-dodeluvanje-stipendii-za-studii-vo-stranstvo-za-akademskata-20212022-godina.png

Конкурс за избор на наставник за реализирање на дополнителна настава за основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на Р. Македонија кои престојуваат во странство

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за основното образование („Службен весник на …