Javen-povik-za-prijavuvanje-za-patuvanje-za-najdobrite-studenti-od-prvite-tri-najdobro-rangirani-visokoobrazovni-ustanovi-vo-Republika-Makedonija-rangirani-soglasno-so-Zakonot-za-visokoto-obrazovanie.jpg

Јавен повик за пријавување за патување за најдобрите студенти од првите три најдобро рангирани високообразовни установи во Република Македонија, рангирани согласно со Законот за високото образование

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за студентскиот стандард(„Службен весник на …