index.jpg

Фондацијата Голдилокс Стејт во соработка со Амбасада на САД и Њуменс Бизнис Акцелератор го започнува проектот Мобилен OneStop Кариерен Центар

Фондацијата Голдилокс Стејт во следните 12 месеци ќе го имплементира проектот …