ministerstvo-za-obrazovanie-i-nauka-1-883x540-883x540.jpg

Интеруниверзитетски магистерски студии по дипломатија и меѓународни односи за академската 2019/2020 година на Дипломатската школа во Мадрид

Амбасадата на Кралство Шпанија во Скопје информира дека Министерството за надворешни …

DSC_2604-Small.jpg

Во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г.Р.Державин“ потпишан е билатерален договор со Меѓународниот Визион Универзитет од Гостивар

Денес, на 12.03.2019 година, во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет …