mon.jpg

Конкурс за избор на наставник за реализирање на дополнителна настава за основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на Република Северна Македонија кои престојуваат во странство

КОНКУРС За избор на наставник за реализирање на дополнителна настава за основно …