Naslovna.jpg

Под покровителство на Фондот „Проф. Д- р Љубе Миленковски“ на Универзитетот за туризам и менаџмент беше спроведена обука за директори од средни училшта

Во организација на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси и Центарот за кариера на …