mon.jpg

Конкурс за избор на наставник за реализирање на дополнителна настава за основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на Република Северна Македонија кои престојуваат во странство_1

Врз основа на член 12 став 1 и 2 од Законот за основното образование („Службен весник на …