mon.jpg

Конкурс за доделување на 5 стипендии за додипломски (редовни), магистерски и докторски студии и специјализации (2 стипендии доделени од Владата на НР Кина и 3 унилатерални стипендии)

Владата на Народна Република Кина за учебната 2020/2021 година доделува 5 стипендии за …

mon.jpg

Стипендии за додипломски, последипломски и докторски студии на државните универзитети и колеџи во Унгарија за академската 2020/2021 година

Програмата Стипендиум Хунгарикум (Stpendium Hungaricum) на Владата на Унгарија за учебната 2020/2021 …