mon.jpg

ПОВТОРЕН ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС за формирање на авторски тим за изработка на ракопис за учебници за I година средно стручно четиригодишно образование

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование …