slucaj-erazmus.jpg

Осудени професори од Економски факултет за барање противуслуги за положување испитри од Економски факултет за барање противуслуги за положување испит

Професорите на Економскиот факултет во Скопје, Славе Ристевски и Драге Јанев. се …