Logo_Bojan-Kordalov_Digitalizacija-za-pozitivni-promeni-vo-OBRAZOVANIETO.png

Речиси секој наставник користи дигитални алатки во наставата, покажа најново истражување во рамки на проект за дигитализација на образованието

237 од вкупно 250 анкетирани наставници во основните училишта или 95% се изјасниле дека …