mon.jpg

Отворен е повик за пристап до лабораторијата за нанобиотехнологија во рамки на Заедничкиот истражувачки центар (Joint Research Center-JRC) на Европската комисија во Испра, Италија

Отворен е повик  за пристап до лабораторијата за нанобиотехнологија  во рамки на …