mon.jpg

Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година

Врз основа на член 49 став 1 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на …

mon.jpg

Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на студии од прв циклус на јавните и приватните високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година

Врз основа на член 49 став 5 од Законот за студентскиот стандард (“Службен весник на …