mon.jpg

Резултати од конкурс за доделување на стипендии во пет категории за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации:  Прва категорија Втора категорија Трета категорија Четврта …