mon.jpg

Дополнување на Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонијаза студиската 2020/2021 година

Врз основа на член 49 став 1 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на …

mon.jpg

Оглас за ангажирање лица во проектаната единица за имплементација на проектот „Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали и рехабилитација на основни и средни училишта во Република Северна Македонија“

Проектот „Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали и рехабилитација на …

mon.jpg

Решение за финансирање на надомест на средства платени за објавување на научни трудови во списанија со фактор на влијание реферирани во базите на Web of Science или Scopus за 2018, 2019 и 2020 година

Врз основа на член 55 став 1 и од Законот за организација и работа на органите на …