mon.jpg

Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус во странство од областите на ликовната уметност, кинематографија и филмска продукција, драмската уметност и музиката за академската 2021/2022 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната …