maxresdefault.jpg

Факултетското студентско собрание на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот ,, Гоце Делчев”- Штип, започна акција наречена „Храна за секој студент“.

Оваа акција е мотивирана од пандемијата и неизвесната економска криза, по иницијатива …