SKEEOR21_Plenarna-Sesija_Ana-Lazarevska_2021.jpg

СКЕЕОР 2021: Поддржани од искуствата и знаењата на стручните кадри, младите со фокус на изнаоѓање решенија од областа на одржливоста на животната средина и енергетската ефикасност

СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ СКЕЕОР 2021 Често се …