mon.jpg

Резултати од Јавниот повик за доделување на средства за реализација на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикулурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во основните и средните училишта за учебната 2020/2021 година

Листа на основни училишта добитници на грант Листа на средни училишта добитници на …