mon.jpg

Повторен повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници во основно и средно стручно четиригодишно образование

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование …