ministerstvo-za-obrazovanie-i-nauka-1-883x540-883x540.jpg

Интеруниверзитетски магистерски студии по дипломатија и меѓународни односи за академската 2019/2020 година на Дипломатската школа во Мадрид

Амбасадата на Кралство Шпанија во Скопје информира дека Министерството за надворешни …