Praksa-vo-Loka.png

Пракса во Loka

Компанијата Loka (loka.com) ја објавува својата трета ML пракса за студентите на Финки. Нудиме …