mon.jpg

Конкурс за доделување на една стипендија за студии на Московскиот Државен Институт за Меѓународни Односи ( МГИМО ) при Министерството за надворешни работи на Руската Федерација

Московскиот Државен Институт за Меѓународни Односи ( МГИМО ) при Министерството за …