mon.jpg

Kонкурс за доделување на студентските стипендии за странски државјани кои се од интерес за Република Северна Македонија за студиската 2019/2020 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната …

mon.jpg

Конкурс за избор на наставник за реализирање на дополнителна настава за основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на Република Северна Македонија кои престојуваат во странство

КОНКУРС За избор на наставник за реализирање на дополнителна настава за основно …