mon.jpg

Оглас за ангажирање лица во проектаната единица за имплементација на проектот „Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали и рехабилитација на основни и средни училишта во Република Северна Македонија“

Проектот „Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали и рехабилитација на …

mon.jpg

Оглас за ангажирање лица во проектаната единица за имплементација на проектот „Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали и рехабилитација на основни и средни училишта во Република Северна Македонија“

Проектот „Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали и рехабилитација на …