Дополнителен конкурс за запишување студенти на втор циклус студии во академскат 2019/2020 година за трет уписен рок

preuzimanje.jpg

Врз основа на член 103 точка 2, во врска со членовите 127 и 149 точка 1 од Законот за високото образование и член 17 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии и врз основа на Oдлуките на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола бр.14-395/10 од 20.03.2019, бр.14-994/4 oд 11.07.2019 и ……………………………… година, Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за давање согласност на Конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во академската 2019/2020 година, бр. 45-4839/1 од 04.07.2019 година, („Сл. весник на РСМ“ бр. 139 од 09.07.2019 година) и Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2019/2020 година (точка IV. Рокови за пријавување и запишување), а врз основа на бројот на запишани студенти во вториот уписен рок и слободните места според бројот на акредитирани ментори за втор циклус студии на единиците во состав на Универзитетот.

Повeќе тука

 

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail