ФОНДАЦИЈАТА „ТРАЈЧЕ МУКАЕТОВ” ГО ОБЈАВИ КОНКУРСОТ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ

fondacija-trajce-mukaetov.png

Фондацијата „Трајче Мукаетов“ – Скопје во насока на реализирање на своите програмски определби, а врз основа на правилникот за критериумите, постапката и користењето на средствата на Фондацијата „Трајче Мукаетов“ – Скопје за стипендирање на студенти од Фармацевтскиот факултет според програмата за работа на фондацијата за 2022 година и одлуката на управниот одбор на Фондацијата „Трајче Мукаетов“ – Скопје бр. 02-25/1 усвоена на ден 27.10.2022 година објавува

КОНКУРС

За стипендирање на 20 студенти по фармација

 1.  УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈАТА
 • Кандидатите да се редовни студенти на Факултетот по фармација на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје во трета или четврта година од студии
 • Во текот на студиите да постигнале најмалку 7,5 просечен успех
 • Да не повторувале година во текот на студирањето
 1.  ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
 • Молба
 • Кратко CV
 • Уверение за положени испити и постигнат успех
 1.  НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ 

  Кандидатите потребните документи да ги достават на адреса:
  Фондација „Трајче Мукаетов“ – Скопје
  Булевар „Александар Македонски“ бр.12 1000 Скопје
  Документите се поднесуваат од 31.10.2022 година до 16.11.2022 година исклучиво по пошта.
 1.  ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА

  Ќе се стипендираат 20 студенти од третта година и четврта година Фармацевтски факултет.
  Висината на стипендијата ќе изнесува 7.000,00 денари месечно (нетто износ).

Документите на кандидатите кои се некомплетни и неблаговремено доставени нема да се разгледуваат.
За резултатите од Конкурсот кандидатите ќе бидат известени на домашна адреса и преку дневниот печат.

Фондацијата „Трајче Мукаетов“ – Скопје во насока на реализирање на своите програмски определби, а врз основа на правилникот за критериумите, постапката и користењето на средствата на Фондацијата „Трајче Мукаетов“ – Скопје за стипендирање на студенти од Медицинскиот факултет според програмата за работа на фондацијата за 2022 година и одлуката на управниот одбор на Фондацијата „Трајче Мукаетов“ – Скопје бр. 02-27/1 усвоена на ден 27.10.2022 година објавува

КОНКУРС
За стипендирање на 20 студенти по медицина

 1.  УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈАТА
 • Кандидатите да се редовни студенти на Факултетот по медицина на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје во трета или четврта година од студии
 • Во текот на студиите да постигнале најмалку 7,5 просечен успех
 • Да не повторувале година во текот на студирањето
 1.  ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
 • Молба
 • Кратко CV
 • Уверение за положени испити и постигнат успех
 1.  НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ 

  Кандидатите потребните документи да ги достават на адреса:
  Фондација „Трајче Мукаетов“ – Скопје
  Булевар „Александар Македонски“ бр.12 1000 Скопје
  Документите се поднесуваат од 31.10.2022 година до 16.11.2022 година исклучиво по пошта.

  4.    ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА

  Ќе се стипендираат 20 студенти од третта година и четврта година Медицински факултет. 
  Висината на стипендијата ќе изнесува 7.000,00 денари месечно (нетто износ).

  Документите на кандидатите кои се некомплетни и неблаговремено доставени нема да се разгледуваат.
  За резултатите од Конкурсот кандидатите ќе бидат известени на домашна адреса и преку дневниот печат.

Што мислиш ти?
 • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
 • Mail