Фондацијата „Трајче Мукаетов” го објави конкурсот за стипендирање

fondacija-trajce-mukaetov.png

Фондацијата „Трајче Мукаетов“ – Скопје во насока на реализирање на своите програмски определби, а врз основа на правилникот за критериумите, постапката и користењето на средствата на Фондацијата „Трајче Мукаетов“ – Скопје за стипендирање на студенти од Фармацевтскиот факултет според програмата за работа на фондацијата за 2019 година и одлуката на управниот одбор на Фондацијата „Трајче Мукаетов“ – Скопје бр. 02-12/1 усвоена на ден 01.10.2019 година објавува

КОНКУРС

За стипендирање на 20 студенти по фармација

1.    УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈАТА

 • Кандидатите да се редовни студенти на Факултетот по фармација на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје во трета или четврта година од студии
 • Во текот на студиите да постигнале најмалку 7,5 просечен успех
 • Да не повторувале година во текот на студирањето

2.    ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

 • Молба
 • Кратко CV
 • Потврда за редовно запишан петти или седми семестер за учебната
 • 2019/2020 година
 • Уверение за положени испити и постигнат успех

3.    НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ 
Кандидатите потребните документи да ги достават на адреса:
Фондација „Трајче Мукаетов“ – Скопје
Булевар: „Александар Македонски“ бр.12
1000 Скопје
Документите се поднесуваат од 07.10.2019 година до 22.10.2019година исклучиво по пошта.

4.    ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА
Ќе се стипендираат 20 студенти од третта година и четврта година Фармацевтски факултет.  Висината на стипендијата ќе изнесува 6.500,00 денари месечно (нетто износ).

Документите на кандидатите кои се некомплетни и неблаговремено доставени нема да се разгледуваат. За резултатите од Конкурсот кандидатите ќе бидат известени на домашна адреса и преку дневниот печат.

Фондацијата „Трајче Мукаетов“ – Скопје во насока на реализирање на своите програмски определби, а врз основа на правилникот за критериумите, постапката и користењето на средствата на Фондацијата „Трајче Мукаетов“ – Скопје за стипендирање на студенти од Медицинскиот факултет според програмата за работа на фондацијата за 2019 година и одлуката на управниот одбор на Фондацијата „Трајче Мукаетов“ – Скопје бр. 02-14/1 усвоена на ден 01.10.2019 година објавува

КОНКУРС
За стипендирање на 20 студенти по медицина

1.    УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈАТА

 • Кандидатите да се редовни студенти на Факултетот по медицина на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје во трета или четврта година од студии
 • Во текот на студиите да постигнале најмалку 7,5 просечен успех
 • Да не повторувале година во текот на студирањето

2.    ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

 • Молба
 • Кратко CV
 • Потврда за редовно запишан петти или седми семестер за учебната 2019/2020 година
 • Уверение за положени испити и постигнат успех

3.    НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ 

Кандидатите потребните документи да ги достават на адреса:
Фондација „Трајче Мукаетов“ – Скопје
Булевар: „Александар Македонски“ бр.12
1000 Скопје
Документите се поднесуваат од 07.10.2019 година до 22.10.2019 година исклучиво по пошта.

4.    ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА

Ќе се стипендираат 20 студенти од третта година и четврта година Медицински факултет.  Висината на стипендијата ќе изнесува 6.500,00 денари месечно (нетто износ).

Документите на кандидатите кои се некомплетни и неблаговремено доставени нема да се разгледуваат. За резултатите од Конкурсот кандидатите ќе бидат известени на домашна адреса и преку дневниот печат.

Што мислиш ти?
 • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
 • Mail