Јавен оглас за рецензенти на учебници

mon.jpg

Програма за стипендии Мари Склодовска - Кири (MSCFP) на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ)

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија” бр. бр.98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14,146/15, 217/15, 30/16 и 21/18), директорот на Педагошката служба, распишува:

ЈАВЕН ОГЛАС
за рецензенти на учебници

1. Нарачател: Министерство за образование и наука-Педагошка служба, ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр. 54-Скопје.

– Англиски јазик (прв странски јазик) за II одделение на деветгодишно основно образование,

– Англиски јазик (прв странски јазик) за III одделение на деветгодишно основно образование,

– Англиски јазик (прв странски јазик) за IV одделение на деветгодишно основно образование,

– Англиски јазик (прв странски јазик) за V одделение на деветгодишно основно образование,

– Англиски јазик (прв странски јазик) за VI одделение на деветгодишно основно образование,

– Англиски јазик (прв странски јазик) за VII одделение на деветгодишно основно образование,

– Англиски јазик (прв странски јазик) за VIII одделение на деветгодишно основно образование,

– Англиски јазик (прв странски јазик) за IХ одделение на деветгодишно основно образование,

– Француски јазик (втор странски јазик) за VI одделение на деветгодишно основно образование,

– Француски јазик (втор странски јазик) за VII одделение на деветгодишно основно образование,

– Француски јазик (втор странски јазик) за VIII одделение на деветгодишно основно образование,

– Француски јазик (втор странски јазик) за IХ одделение на деветгодишно основно образование,

– Руски јазик (втор странски јазик) за VI одделение на деветгодишно основно образование,

– Руски јазик (втор странски јазик) за VII одделение на деветгодишно основно образование,

– Руски јазик (втор странски јазик) за VIII одделение на деветгодишно основно образование,

– Руски јазик (втор странски јазик) за IХ одделение на деветгодишно основно образование,

– Германски јазик (втор странски јазик) за VI одделение на деветгодишно основно образование,

– Германски јазик (втор странски јазик) за VII одделение на деветгодишно основно образование,

– Германски јазик (втор странски јазик) за VIII одделение на деветгодишно основно образование,

– Германски јазик (втор странски јазик) за IХ одделение на деветгодишно основно образование.

3. Пријавените рецензенти треба да ги исполнуваат следните услови:

– да бидат наставници од наставничките факултети за наставниот предмет за кој е наменет учебникот, со најмалку 10 години работно искуство во настава и

– да бидат наставници од основно училиште соодветни за наставниот предмет за кој е наменет учебникот, со најмалку 10 години работно искуство во настава.

Заинтересираните кандидати кон пријавата задолжително треба да достават:

-уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (кадидатите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република СевернаМакедонија),

– изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование.

– преглед на регистирани податоци во матична евиденција од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија

– потврда од установата во која е вработен.

Пријавата може да се преземе од веб страната на Министерството за образование и наука, или да се подигне во просториите на Министерството за образование и наука-Педагошка служба ул. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје.

Пријавата уредно пополнета заедно со целокупната документација се доставува во Архивата на Министерството за образование и наука-Педагошка служба, на ул. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје.

Краен рок за доставување на пријавите е 01.06.2020 година.

Некомплетните или ненавремено доставени пријави, нема да бидат разгледувани.

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail