ukim-1.jpg

Во согласност со член 149 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РСМ бр. 82 од 08.05.2018), чл. 208, став 1, алинеја 2 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Универзитетски гласник, бр. 425 од 28.6.2019), Одлуката на Владата на РСМ за бројот на студентите за запишување во прва година на државните високообразовни установи во учебната 2019/2020 година, (бр. 45-4883/1 од 4 јули 2019 година, Сл. Весник на РСМ бр. 140 од 10.7.2019), Одлуката на Владата на РСМ за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во РСМ во прва година на државните високообразовни установи во учебната 2019/2020 година (бр. 45-4823/1 од 4 јули 2019 година Сл. Весник на РСМ бр. 140 од 10.7.2019), Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-272/3, донесена на 236. седница одржана на 19 февруари 2019 година, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бул. Гоце Делчев бр. 9, објавува

К О Н К У Р С
за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година

Линк до конкурсот

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail