Конкурс за доделување на 5 стипендии за додипломски, магистерски, докторски студии и специјализации од Владата на Народна Република Кина

mon.jpg

Конкурс за заеднички македонско – австриски научно-истражувачки проекти за периодот 2022 – 2023 година

Владата на Народна Република Кина за академската 2021/2022 година  доделува  5 стипендии за  додипломски  (редовни), магистерски и докторски студии и специјализации (2 стипендии доделени од Владата на НР Кина и 3 унилатерални стипендии).

Кандидатите потребно е да се пријават онлајн и да ги прикачат следните документи:

–       Пријавен лист  (пријавувањето е онлајн на www.csc.edu.cn/studyinchina или на www.campuschina.org, агенциски број 8071 пополнетиот формулар се доставува и во министерството).

–       Фотокопија од патната исправа: Кандидатите треба да достават скенирана копија од патната исправа со важност подоцна од 1 март 2022 година,

–       Фотокопии од свидетелствата за завршните години од средно образование (за редовни- додипломски студии) преведени на англиски јазик или кинески јазик и заверени на нотар,

–       Фотокопија од дипломата за завршено високо образование (магистерски и докторски студии и специјализации) преведено на англиски јазик или кинески јазик и заверено на нотар,

–       Фотокопија од уверението за положени испити (магистерски и докторски студии и специјализации) преведено на англиски јазик или кинески јазик и заверено на нотар,

–       План за студиите (до 200 зборови за редовни студии, до 500 зборови за специјализации и до 800 зборови за магистерски и докторски студии),

–       Две препораки од универзитетски професори (магистерски и докторски студии и специјализации),

–       Лекарско уверение  (Foreigner Physical Examination Form) се пополнува на англиски јазик и треба да ги содржи сите наведени испитувања, да има потпис од доктор, официјален печат од здравствената установа и прикачена фотографија од кандидатот и да биде со важност од 6 месеци.

–       Кандидатите кои се пријавуваат за студии во областа на музиката, покрај наведените документи треба да достават и ЦД со нивни музички изведби, а кандидатите кои се пријавуваат за студии по уметност, покрај наведените документи, треба да достават и ЦД со нивните уметнички творби (2 цртежа, 2 слики во боја и 2 творби по сопствен избор).

–       Уверение за неосудованост да не биде постаро од шест месеци. 

При аплицирањето кандидати можат да ги прикачат и следните документи:

–       Писмо за прифаќање  од избраниот  универзитет (подетални информации на  htpp://www.CampusChina.org и www.csc.edu.cn/Laihua/universityen.aspx),

–       Потврда за познавање  кинески јазик (HSK сертификат) или англиски јазик (IELTS или TOFEL сертификат),

Краен рок за пријавување е 13.02.2021 година.

Кандидатите кои ќе се пријават онлајн за стипендии од Владата на Народна Република Кина, треба да достават копија од пријавниот лист (точка 1 од потребните документи) во архивата на Министерството за образование и наука до 13.02.2021 година.

Пропишаните обрасци се прикачени во прилог на оваа објава. Подетални информации може да се добијат на  тел: 02 3140 185/лице за контакт: Олга Дуковска-Атов, како и на интернет страните http/www.campuschina.org или http//en.csc.edu.cn/studyinchina.

Прифатените кандидати студиите ќе ги започнат од септември  2021 год.

Изборот на кандидатите ќе го изврши Амбасадата на НР Кина во Скопје.

 chinaschoolarship2021_1.pdf

 medicinskouverenie2021_1.pdf

Извор: МОН

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail