Лингвист од Харвард открива кои англиски зборови најчесто се погрешно употребени

20161205-lingvist-od-harvard-otkriva-koi-angliski-zborovi-najchesto-se-pogreshno-upotrebeni-m.jpg

Од друга страна, англискиот јазик е флексибилен, глобален јазик и нема таков назначен „судија“. Затоа, не постои дефинитивен одговор за тоа дали користите одреден збор правилно. Сето тоа е прашање на вкус и контекст.

Секако, некои лингвисти се обидуваат да повлечат линија, а еден од нив е и Стивен Пинкер кој предава на Харвард и е најпродаваниот автор. Неговата книга „The Sense of Style“ има за цел да им помогне на читателите да ја подобрат употребата на англискиот јазик.

Ова се некои од поважните зборови на кои треба да обрнете внимание.

1. „Аdverse“ значи негативен, штетен и не е ист со зборот „averese“ (нерасположен). Точна употреба на зборовите: „There were adverse effects“/ „I’m not averse to doing that“.

2. „Appraise“ значи вреднува. Не е ист со зборот „apprise“ (известува, информира). Точна употреба на зборовите: „I appraised the jewels“. / „I apprised him of the situation“.

3. „Beg the question“ значи дека изјавата ја претпоставува вистината за она што треба да се докаже; а не значи исто што и „raise the question“. Точна употреба на фразата: „When I asked the dealer why I should pay more for the German car, he said I would be getting ‘German quality,’ but that just begs the question“.

4. „Bemused“ значи занесен, и не е исто што и „amused“ (забавуван). Точна употреба на зборовите: „The unnecessarily complex plot left me bemused.“ /„The silly comedy amused me“.

5. „Cliché“ е именка, а не придавка. Придавката е „clichéd“. Точна употреба на зборовите: „Shakespeare used a lot of clichés“. / „The plot was so clichéd“.

6. „Data“ е бројна именка во множина. Точна употреба на зборот: „This datum supports the theory, but many of the other data refute it“.

7. „Depreciate“ значи губи вредност, и не е ист со зборот „deprecate“ кој значи омаловажува. Точна употреба на зборот: „”My car has depreciated a lot over the years“. / „She deprecated his efforts“.

8. „Disinterested“ значи непристрасен. Не значи исто што и „uninterested“. Точна употреба на зборовите: „The dispute should be resolved by a disinterested judge“. / „Why are you so uninterested in my story?“

9. „Enormity“ се однесува на екстремно зло и не е исто што и „enormousness“. Точна употреба на зборовите: „The enormity of the terrorist bombing brought bystanders to tears“. / „The enormousness of the homework assignment required several hours of work“.

10. „Hone“ значи наострува. Не значи да се конвергира. Точна употреба на зборот: „She honed her writing skills“.

11. „Hung“ значи обесен но не значи „suspended from the neck until dead“. Точна употреба на зборовите: „I hung the picture on my wall.” / „The prisoner was hanged“.

12. „Ironic“ значи необично несоодветен. Не е е исто што и „unfortunate“. Точна употреба на зборовите: „It was ironic that I forgot my textbook on human memory“. / „It was unfortunate that I forgot my textbook the night before the quiz“.

13. „Nonplussed значи запрепастен или збунет и не е исто што и „bored“ или „unimpressed“. Точна употреба на зборовите: „The market crash left the experts nonplussed“. / „His market pitch left the investors unimpressed“.

14. „Parameter“ се однесува на променлива. Не значи „boundary condition“ или „limit“. Точна употреба на зборовите: „The forecast is based on parameters like inflation and interest rates“. / „We need to work within budgetary limits“.

15. „Phenomena“ е бројна именка во множина. Точна употреба на зборот: „The phenomenon was intriguing, but it was only one of many phenomena gathered by the telescope.“

16. „Shrunk“, „sprung“, „Stunk“ и „sunk“ се минати партиципи, а не зборови во минато време. Точна употреба на зборовите: „I’ve shrunk my shirt“. / „I shrank my shirt“.

17. „Simplistic“ значи „наивно или премногу едноставно“. Не значи „simple“ или „pleasingly simple“. Точна употреба на зборовите: „His simplistic answer suggested he wasn’t familiar with the material“. / „She liked the chair’s simple look“.

18. „Verbal“ значи во јазична форма. Не значи „oral“ или „spoken“. Точна употреба на зборот: „Visual memories last longer than verbal ones“.

19. „Effect“ значи влијание; „to effect“ значи да се стави во ефект; а „to affect“ значи „to influence“ (да има влијание) или „to fake“ (да лажира). Точна употреба на зборовите: „They had a big effect on my style“. / „The law effected changes at the school“. / „They affected my style“. / „He affected an air of sophistication to impress her parents“.

20. „Lie“ (intransitive: lies, lay, has lain) значи лежи; „Lay“ (transitive: lays, laid, has laid) значи поставува; „Lie“ (intransitive: lies, lied, has lied)  значи лаже. Точна употреба на зборовите: „He lies on the couch all day“. / „He lays a book upon the table“. / „He lies about what he does“.

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail