Специјалист за човечки русерси

qMN611h3zEe-TjXMq4V0Dg-1.jpg

ОПИС НА КОМПАНИЈАТА

Во име на Наш клиент интернационална компанија во доменот на угостителство, ДЕКРА ја огласува позицијата:

СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

 • Активно следење на законската регулатива;
 • Подготовка, развој и имплементација на политики за човечките ресурси;
 • Подготовка на договори и други акти од областа на човечките ресурси;
 • Kоординирање, организирање и водење на процесот на регрутација и селекција;
 • Пријава и одјава на вработените;
 • Воведување на нови вработени во процесот на работа;
 • Водење евиденција за отсуства на вработените (годишен одмор, боледување и др.);
 • Управување со системот за евиденција на работно време;
 • Изготвување годишен буџет за персоналот во согласност со систематизацијата на компанијата, обезбедување
 • персонал во согласност со предвидениот број;
 • Член е на дисциплинската комисија и учествува во дисциплинските состаноци;
 • Подготовува формулари за мерење на постигнувањата на вработените и го координира процесот на оценување;
 • Организира разни настани поврзани со вработените како и тековни активности за мотивирање на вработените;
 • Изготвува извештаи за потребите на одделот и одделот за финансии;
 • Офицер за заштита на лични податоци (водење на комплетна документација и евиденција), останати обврски во контекст на правилата и процедурите на компанијата.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Висока стручна подготовка (Менаџмент на човечки ресурси, Правен факултет, Бизнис администрација или Психологија);
 • Напредно познавање на англиски јазик;
 • Задожително познавање на закони поврзани со одделот.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

 • Способност за работа во тим;
 • Висок степен на одговорност, ефективност и ефикасност;
 • Способност за извршување на работни задачи, врзани со рокови.
 • ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
 • Кандидатите своите професионални биографии можат да ги испратат на: [email protected]
 • Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 16/12/2019и, ќе бидат повикани на интервју.
 • Сите пристигнати биографии, ќе се третираат со максимална доверливост.
Што мислиш ти?
 • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
 • Mail