slucaj-erazmus.jpg

Осудени професори од Економски факултет за барање противуслуги за положување испитри од Економски факултет за барање противуслуги за положување испит

Професорите на Економскиот факултет во Скопје, Славе Ристевски и Драге Јанев. се …

ekonomski-fakultet-skopje.jpg

ПОВИК за пријавување на тројца студенти за учество на Третата меѓународна студентска конференција со наслов “Global Trade Automation: Internet of Things and Big Data Analysis for Customs Decision Making”

Конференцијата е во организација на Царинскиот комитет на Република Азербејџан во …