akademija-leontikj.jpg

Преку програмите на Еразмус+ посети и мобилност на кандидатите и наставниот кадар од приватниот центар за стручна обука „Академија Леонтиќ‘‘- Скопје

Дел од активностите на  ПРИВАТНИОТ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНА ОБУКА „АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ“ …