Zum-proslava-na-20-godini-na-programata-za-Sonologija-i-Sonologija-so-multimedija-pri-FMU.jpg

Beethoven 250

Во чест на 250 години од раѓањето на Лудвиг ван Бетовен Факултетот за музичка уметност – …

1213.jpg

Реализирана работилница со проф. Грегор Камникар од Словенија со студенти од студиската програма по балетска педагогија – современ танц на ФМУ – Скопје

На 27.12.2018 и 28.12.2018 професор од Словенија Грегор Камникар одржа работилница за …

28323_300617155127133.jpg

Настап на студенти од ФМУ – Скопје, на 44–тата Меѓународна научна конференција и педесетата летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура во Охрид

На 17-ти и 18 – ти јуни во Охрид, се одржа 44–тата Меѓународна научна конференција и …