УКЛО учесник во големата научна Конференција Заштитата на неборците од Македонскиот фронт во Првата светска војна до денес

Во рамки на Комеморацијата на стогодишнината од Македонскиот фронт во Првата светска …

ekonomski-fakultet-skopje.jpg

ПОВИК за пријавување на тројца студенти за учество на Третата меѓународна студентска конференција со наслов “Global Trade Automation: Internet of Things and Big Data Analysis for Customs Decision Making”

Конференцијата е во организација на Царинскиот комитет на Република Азербејџан во …

HELP-Conference-2017.jpg

Вон. проф. д-р Марко Андонов учествуваше на годишна конференција на мрежата на Советот на Европа за едукација за човекови права за професионалци во областа на правото за 2017 година

Деканот на Факултетот за правни науки при УАКС, вон. проф. д-р Марко Андонов, …