mon.jpg

Ајрулаи од БРО во „Клик плус“: Дури 74 проценти од наставниците сметаат дека е неопходно да се подобри квалитетот на учебниците и другите наставни материјали

За подобрување на квалитетот на учење неопходно е да се подобри квалитетот на …