Institutot-Maks-van-der-SHtul-kje-bide-partner-na-konzorciumot-na-proektot-Fakespotting-finansiran-od-Evropskata-Komisija-pod-grantot-za-strategiski-partnerstva-na-Erazmus-.png

Институтот „Макс ван дер Штул“ ќе биде партнер на конзорциумот на проектот „Fakespotting“ финансиран од Европската Комисија под грантот за стратегиски партнерства на Еразмус +

Главната цел на проектот е иновација во областа на писменоста на дигиталните …