ekonomski-fakultet-skopje.jpg

ПОВИК за пријавување на тројца студенти за учество на Третата меѓународна студентска конференција со наслов “Global Trade Automation: Internet of Things and Big Data Analysis for Customs Decision Making”

Конференцијата е во организација на Царинскиот комитет на Република Азербејџан во …