mon.jpg

Повторен повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници во основно и средно стручно четиригодишно образование

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование …

mon.jpg

ПОВТОРЕН ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС за формирање на авторски тим за изработка на ракопис за учебници за I година средно стручно четиригодишно образование

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование …

mon.jpg

Конкурс за доделување на 5 стипендии за додипломски (редовни), магистерски и докторски студии и специјализации (2 стипендии доделени од Владата на НР Кина и 3 унилатерални стипендии)

Владата на Народна Република Кина за учебната 2020/2021 година доделува 5 стипендии за …

mon.jpg

Стипендии за додипломски, последипломски и докторски студии на државните универзитети и колеџи во Унгарија за академската 2020/2021 година

Програмата Стипендиум Хунгарикум (Stpendium Hungaricum) на Владата на Унгарија за учебната 2020/2021 …

mon.jpg

Конкурс за избор на наставник за реализирање на дополнителна настава за основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на Република Северна Македонија кои престојуваат во странство_1

Врз основа на член 12 став 1 и 2 од Законот за основното образование („Службен весник на …

mon.jpg

Конкурс за доделување на стипендии во пет категории за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната …

mon.jpg

Јавен повик за доделување парични средства за организирање на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата 1

Со цел промовирање на добрите практики за активности во кои се негуваат хармонични …

mon.jpg

Повторен Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студиската 2019/2020 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната …

mon.jpg

Конкурс за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско – туристичката струка во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната …

MON.jpg

Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици – спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната …