mon.jpg

Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус во странство од областите на ликовната уметност, кинематографија, и филмска продукција, драмската уметност и музиката за академската 2020/2021 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната …

mon.jpg

Повторен повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници во основно и средно стручно четиригодишно образование

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование …