ministerstvo-za-obrazovanie-i-nauka-1-883x540-883x540-1.jpg

Дополнување на Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2018/2019 година

Врз основа на член 49 став 1 од Законот за студентскиот стандард (“Службен весник на …

ministerstvo-za-obrazovanie-i-nauka-1-883x540-883x540.jpg

Интеруниверзитетски магистерски студии по дипломатија и меѓународни односи за академската 2019/2020 година на Дипломатската школа во Мадрид

Амбасадата на Кралство Шпанија во Скопје информира дека Министерството за надворешни …

MON.jpg

КОНКУРС за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско – туристичката струка во Република Македонија за учебната 2018/2019 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната …