MON.jpg

Јавен повик за доделување парични средства за организирање на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата

Со цел промовирање на добрите практики за активности во кои …