Logo_Bojan-Kordalov_Digitalizacija-za-pozitivni-promeni-vo-OBRAZOVANIETO.png

Речиси секој наставник користи дигитални алатки во наставата, покажа најново истражување во рамки на проект за дигитализација на образованието

237 од вкупно 250 анкетирани наставници во основните училишта или 95% се изјасниле дека …

Konkursi-za-dodeluvanje-stipendii-za-studii-vo-stranstvo-za-akademskata-20212022-godina.png

Конкурс за избор на наставник за реализирање на дополнителна настава за основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на Р. Македонија кои престојуваат во странство

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за основното образование („Службен весник на …