Najdobriot-profesor-na-Balkanot-del-od-6-tata-sednica-na-Sobranie-na-Zdruzenieto-na-profesori-po-geografija-na-Makedonija-prof.-d-r-LJube-Milenkovski-Skopje.jpg

Најдобриот професор на Балканот дел од 6-тата седница на Собрание на Здружението на професори по географија на Македонија „проф. д-р Љубе Миленковски“ – Скопје

Најдобриот професор на Балканот, м-р Дејан Немчиќ од Р. Хрватска, беше централен гостин …