mon.jpg

Резултати од Јавниот повик за доделување на средства за реализација на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикулурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во основните и средните училишта за учебната 2020/2021 година

Листа на основни училишта добитници на грант Листа на средни училишта добитници на …

mon.jpg

Резултати од дополнителен Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година

Прва група Прифатени апликации Одбиени апликацииДоговор за стипендија   Втора …

mon.jpg

Резултати од повторени конкурси за доделување на стипендии за ученици – деца без родители, талентирани ученици и талентирани ученици – спортисти

Се задолжуваат сите добитници на стипендии по објавувањето на списоците, а најдоцна до …

mon.jpg

Резултати од Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година

Добитници на стипендија – студенти од прва година на студии Добитници на стипендија …

mon.jpg

Резултати од конкурс за доделување на стипендии во пет категории за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Прифатени апликации:  Прва категорија Втора категорија Трета категорија Четврта …

mon.jpg

Резултати од конкурсот за прием на студенти на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во студиската 2019/2020 година за градот Скопје

Ве известуваме дека во прилог се резултатите од Конкурсот за прием на студенти на …