mon.jpg

Резултати од повторени конкурси за доделување на стипендии за ученици – деца без родители, талентирани ученици и талентирани ученици – спортисти

Се задолжуваат сите добитници на стипендии по објавувањето на списоците, а најдоцна до …

MON.jpg

КОНКУРС за доделување 80 (осумдесет) стипендии за талентирани ученици – спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2018/2019 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната …