mon.jpg

Kонкурс за доделување на студентските стипендии за странски државјани кои се од интерес за Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната …