mon.jpg

Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус во странство од областите на ликовната уметност, кинематографија и филмска продукција, драмската уметност и музиката за академската 2021/2022 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната …

Konkursi-za-dodeluvanje-stipendii-za-studii-vo-stranstvo-za-akademskata-20212022-godina.png

Конкурс за избор на наставник за реализирање на дополнителна настава за основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на Р. Македонија кои престојуваат во странство

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за основното образование („Службен весник на …