К О Н К У Р С за доделување на стипендии за едносеместрални преддипломски/дипломски студии и студискo усовршување во Република Хрватска за академската 2018/2019 година

Врз основа на Програмата за соработка од областа на науката, технологијата и …

Konkurs-za-dodeluvanje-na-stipendii-za-ednosemestralni-preddiplomski-diplomski-studii-i-studisko-usovrshuvanje-vo-Republika-Hrvatska-za-akademskata-2017-2018-godina.jpg

Конкурс за доделување на стипендии за едносеместрални преддипломски/дипломски студии и студискo усовршување во Република Хрватска за академската 2017/2018 година

Врз основа на Програмата за соработка од областа на науката, технологијата и …