mon.jpg

Резултати од повторени конкурси за доделување на стипендии за ученици – деца без родители, талентирани ученици и талентирани ученици – спортисти

Се задолжуваат сите добитници на стипендии по објавувањето на списоците, а најдоцна до …