ae79a20e788fb1eca0c26bc5a95732c3.png

Musica Viva (#4), Концерт на студентите од вокално-инструменталните оддели, одделот за музичка теорија и педагогија и студиската програма за популарни жанрови на ФМУ – Скопје

Во среда, 25 декември 2019 година во Концертната сала на ФМУ, со почеток во 19 часот, ќе се …